President Victor Yushchenko, VR Speaker Oleksandr Moroz, Prime Minister Yuriy Yekhanurov, Viktor Yanukovych (Regions Party), Roman Bezsmertny (Our Ukraine), Vasyl Tsushko (Socialist Party) and Petro Symonenko (Communist Party) have signed a National Unity Pact at the State Secretariat of Ukraine, according to the President’s press-office.