The Central Electoral Commission of Ukraine registered another 46 lawmakers of Ukraine today.

According to an UNIAN correspondent, in particular, the parliamentary mandates were given to: Serhiy Holovatyi, Yuri Yekhanurov, Anatoliy Kinakh, Ruslan Kniazevych, Oleksander Volkov, Oleksiy Ivchenko, Ivan Kyrylenko, Ruslana Lyzhychko, Petro Poroshenko, Stanislav Stashevskiy, Borys Tarasyuk – from the Our Ukraine Block, Oleksander Baranivskiy, Stanislav Mykolayenko, Valentyna Semeniuk, Vassyl Tsushko – from SPU, Oleksiy Kostusev, Dmytro Prytyka – from the Party of Regions.