The convention of the Our Ukraine – People’s Self Defence Bloc approved of the candidates list to parliament members of Ukraine at early election on September 30.

According to an UNIAN correspondent, 343 congress delegates voted for this decision, 19 abstained, 11 congress delegates voted against this decision.

Particularly, to the top 5 entered – Yuriy Lutsenko, Vyacheslav Kyrylenko, Arseniy Yatsenyuk, Anatoliy Hrytsenko and Mykola Katerynchuk.

To the second 5 entered Olga Gerasemyuk, Yuriy Pavlenko, Ksenia Lyapina, Ruslan Knyazevych and Volodymyr Arjev.

To the second 10 entered – Borys Tarasyuk, Lilia Grygorovych, Oleksandr Omelchenko, Mykola Onyshchuk, Svyatoslav Vakarchuk, Yuriy Kostenko, Ivan Spodarenko, Olesya Orobez, Iryna Gerashchenko, and Yuriy Kluchkovskiy.

21- David Zvania, 22 – Anatoliy Matvienko, 23 – Ivan Plush, 24 – Yuriy Ehanurov, 25- Volodymyr Stratovych, 26- Vassyl Kuibida, 27- Mustafa Dzemilev, 28- Volodymyr Stelmah, 29- Taras Stetskiv, 30- Ivan Zayets, 31- Vladyslav Kaskiv, 32- Volodymyr Polyachenko, 33- Victor Shemchuk, 34 – Oleg Gumenyuk, 35- Michael Polyanchych, 36 – Roman Zvarych, 37- Oleksandr Donniy, 38 – Vyacheslav Koval, 39 – Petro Yushchenko.

Also in the list entered Gennadiy Moskal, Oksana Bilozir, Mykola Martynenko, Yuriy Karmazin, Oleksandr Tretijakov, Stanislav Arzhevitin, Pavlo Zhebrivskiy, Volodymyr Shandra, Stepan Hmara and others.

In a whole there are 448 people in the list.