Lawmaker of Ukraine Roman Zabzalyuk withdrew from the BYUT-Batkivshchyna faction.

Speaker of the Verkhovna Rada of Ukraine Volodymyr Lytvyn said this during the plenary sitting today.

V. Lytvyn said that he announces it on the basis of application of R. Zabzalyuk.