20 lawmakers left the Party of Regions faction.

20 lawmakers leave Party of Regions faction/Photo: UNIAN

According to an UNIAN correspondent, Speaker of the Verkhovna Rada of Ukraine Oleksandr Turchynov said at the sitting of the parliament that following lawmakers left the party: Yevgen Balitskyi, Oleksandr Vasiljev, Volodymyr Vecherko, Serhiy Horokhov, Vitaliy Hrushevskyi, Anatoliy Denisenko, Vitalina Dzoz, Oleksandr Dudka, Oleksandr Kozub, Vyacheslav Lukjanov, Valentyna Lyutikova, Yevgen Muraev, Volodymyr Oliynyk, Taisia Povaliy, Oleksandr Ponomaryov, Yuriy Samoilenko, Volodymyr Struk, Victor Tokhonov, Volodymyr Chub.